Letselschade

Letselschade is de financiële schade die wordt geleden als gevolg van letsel, door bijvoorbeeld een ongeluk of ongeval.

Team LemonadeTeam Lemonade

Letselschade is de financiële schade die wordt geleden als gevolg van letsel, door bijvoorbeeld een ongeluk of ongeval.

En nu in meer detail

Letselschade is nooit een leuk onderwerp want het betekent dat er iemand gewond is geraakt. Iemand kan psychische, lichamelijke en materiële schade oplopen als gevolg van een ongeluk. De soorten schade die iemand kan oplopen kan worden onderverdeeld in twee categorieën: materiële en immateriële schade.

Materiële schade
Materiële schade is schade die je direct in geld uit kunt drukken. Bijvoorbeeld: schade aan een voertuig, kledingschade, verlies van inkomsten, medische kosten, studievertraging etc. Meestal is het bij dit soort schade duidelijk wat er ‘stuk’ is en hoeveel het kost om het te repareren of herstellen.

Immateriële schade
Immateriële schade is emotionele schade die is veroorzaakt door het letsel. We hebben het hier dus over pijn en leed waar het slachtoffer aan lijdt. Voorbeelden zijn: psychische klachten, slaapstoornissen, verdriet en pijn. Immateriële schade is moeilijker uit te drukken in een specifiek bedrag. 

Hoe wordt letselschade berekend?

De voor de hand liggende vraag is nu: hoe wordt letselschade precies berekend? 

Materiële schade
De vergoeding voor materiële schade wordt gebaseerd op de persoonlijke situatie van het slachtoffer. Hierbij wordt de volgende informatie meegewogen:

 • De leeftijd van het slachtoffer.
 • Type letsel en hoe ernstig het letsel is.
 • Hoeveel invloed het letsel heeft op het dagelijkse leven.
 • In hoeverre het slachtoffer wel of niet kan werken. Het kan namelijk zijn dat hij/zij arbeidsongeschikt is geworden. 
 • Hoeveel tijd er nodig is om te herstellen.
 • Hoeveel impact het letsel heeft op het carrièreperspectief.

Op basis van de bovenstaande zaken wordt bekeken wat van toepassing is op de situatie van het slachtoffer en wordt bepaald hoeveel schadevergoeding nodig is. Als het niet duidelijk is hoeveel geld er moet worden uitgekeerd, worden er letselschade experts ingeschakeld, zoals een letselschade advocaat of belangenbehartiger, die een advies kan geven en een bedrag kan berekenen en onderbouwen. 

Immateriële schade
De vergoeding voor immateriële schade wordt in Nederland smartengeld genoemd en is voor elke situatie verschillend omdat het erg subjectief is. De schade is aan de buitenkant namelijk (meestal) niet te zien. Daarom zal de schadebehandelaar naar vergelijkbare zaken uit het verleden kijken en op basis van die informatie een gepast bedrag bepalen. 

Wie betaalt de letselschade?

De aansprakelijkheid bepalen is een van de belangrijkste stappen in een letselschadezaak. Dit bepaalt namelijk wie de schade moet vergoeden en wie bij zijn/haar verzekeraar moet aankloppen. In sommige gevallen is het duidelijk wie er aansprakelijk is voor de schade. Bij een verkeersongeval bijvoorbeeld is de veroorzaker van het ongeluk vaak aansprakelijk. Maar niet altijd is het voor de hand liggend wie de ‘dader’ is. Soms is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen die de aansprakelijkheid via een rechter kan laten vaststellen.

Schadeclaim indienen

De persoon die het letsel heeft veroorzaakt is de zogenaamde aansprakelijke partij en zal de schade moeten melden bij zijn/haar verzekeraar. Hoe sneller de schade wordt gemeld hoe beter. 

We hebben een aantal tips op een rijtje gezet zodat je goed voorbereid bent op wat er misschien van je gevraagd zal worden:

 • Het is belangrijk om alle bewijzen en gegevens goed te bewaren. Een manier om dit te doen is door op te schrijven wat er precies is gebeurd, getuigen te zoeken en te kijken of er misschien een camera in de buurt was die het ongeluk heeft opgenomen.
 • Als er iemand gewond is geraakt is het verstandig om naar een arts te gaan voor bewijs van de letselschade.
 • Houd alle kosten bij. Als je kosten wilt claimen dan is het belangrijk dat je bewijs hebt.
 • Stel de tegenpartij aansprakelijk. Dit is een vereiste om een schadevergoeding te kunnen krijgen. Dit doe je door contact op te nemen met de verzekering van de verantwoordelijke partij.  

De Letselschade Raad

Het is dus niet altijd zo obvious wie er aansprakelijk is en wat er precies moet gebeuren. Gelukkig bestaat er in Nederland een organisatie die ervoor zorgt dat de afhandeling van letselschadezaken constant wordt verbeterd. Dit doen ze voornamelijk in belang van de mensen met letselschade door een medische fout, een misdrijf of een ongeval. Deze organisatie heet De Letselschade Raad. Binnen deze Raad werken meerdere partijen samen, waaronder: 

 • Het Verbond van Verzekeraars
 • ANWB
 • Slachtofferhulp Nederland
 • GAV – Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken
 • NLE – Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts
 • NIS – Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Als je vragen hebt kun je altijd contact opnemen met deze Raad. Ze geven onder andere voorlichting en advies en verwijzen mensen met letselschade door naar de juiste instanties. 

Please note: Lemonade articles and other editorial content are meant for educational purposes only, and should not be relied upon instead of professional legal, insurance or financial advice. The content of these educational articles does not alter the terms, conditions, exclusions, or limitations of policies issued by Lemonade, which differ according to your state of residence. While we regularly review previously published content to ensure it is accurate and up-to-date, there may be instances in which legal conditions or policy details have changed since publication. Any hypothetical examples used in Lemonade editorial content are purely expositional. Hypothetical examples do not alter or bind Lemonade to any application of your insurance policy to the particular facts and circumstances of any actual claim.