Juridische zaken

Wie zijn “We”?

“Lemonade” is de naam voor producten en diensten die worden verstrekt door een groep van bedrijven in gemeenschappelijk eigendom die verzekeringen aanbieden, distribueren en onderhouden.

Ga voor onze Amerikaanse entiteiten naar onze Amerikaanse website.

Zoals gebruikt op deze site (www.lemonade.com/nl/), verwijst de naam “Lemonade” ook gezamenlijk naar de volgende rechtspersonen in de groep:

Lemonade, Inc., een vennootschap voor algemeen nut overeenkomstig het recht van Delaware, is het moederbedrijf in de groep en biedt bepaalde personeelsleden, faciliteiten en diensten aan elk dochterbedrijf in de groep. Lemonade, Inc. bezit de volgende dochterondernemingen ter ondersteuning van haar Europese bedrijfsactiviteiten:

  • Lemonade B.V. is een holdingmaatschappij, opgericht naar Nederlands recht en is het moederbedrijf van de Europese bedrijfsactiviteiten van Lemonade.
  • Lemonade Insurance N.V. (handelsnaam: Lemonade Insurance) is een verzekeringsmaatschappij die is opgericht naar Nederlands recht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73227420. Dit bedrijf verstrekt je polis en betaalt je claims. Het bedrijf is gelicentieerd door De Nederlandsche Bank (DNB) als een verzekeringsmaatschappij in Nederland met relatienummer: R162036 en is goedgekeurd om te verkopen in andere Europese landen waar Lemonade-verzekering beschikbaar is. Bekijk onze wettelijke vermeldingen hier.
  • Lemonade Agency B.V. (handelsnaam: Lemonade Agency) is een gevolmachtigde agent die is opgericht naar Nederlands recht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75134454. Dit bedrijf fungeert als verkoopagent van Lemonade Insurance N.V. in Europa. Het bedrijf is gelicentieerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als een gevolmachtigde agent in Nederland met vergunningnummer: 12047085. Bekijk onze wettelijke vermeldingen hier.
  • Lemonade, Ltd, een onderneming opgericht naar Israëlisch recht. Dit bedrijf biedt zowel technologie als onderzoek en ontwikkeling aan de bedrijven in de groep.

Een handleiding voor de Giveback

De Giveback is een manier waarop Lemonade Insurance N.V. geld bijdraagt aan de goede doelen waar haar polishouders zich betrokken bij voelen. De Giveback wordt alleen betaald als de betaling is goedgekeurd door de raad van bestuur van Lemonade Insurance N.V. in overeenstemming met hun zorgplicht en alle wettelijke en kapitaalvereisten. Het bedrag van de Giveback is gebaseerd op de totale premies en verliezen van elke referentiegroep, na aftrek van bepaalde hieronder beschreven kosten.

Zo werkt het

Nadat je een Lemonade-verzekering hebt afgesloten, vragen wij je het goede doel aan te geven waarvan je wilt dat wij het ondersteunen met het gedeelte van een eventuele Giveback die voortvloeit uit jouw polis. Polishouders die hetzelfde goede doel selecteren, vormen een erkende referentiegroep in de boeken van Lemonade Insurance N.V. We zullen geen referentiegroepen erkennen die zijn gedefinieerd door doelen die haat, geweld, discriminatie of soortgelijke zaken bevorderen en we doneren alleen aan doelen die officieel zijn georganiseerd en geregistreerd als een liefdadigheidsorganisatie, op voorwaarde dat geen enkel deel van de Giveback rechtstreeks ten goede komt aan een privépersoon.

We registreren de totale premies die zijn betaald door de leden van elke referentiegroep, trekken een vaste vergoeding af om de kosten van het uitvoeren van de verzekeringsactiviteiten te betalen, gebruiken enkele premies om herverzekering te kopen (en sommige onvermijdelijke kosten te betalen) en gebruiken de rest om claims te betalen. Om de twaalf maanden, aan het eind van juni, worden de totale claims die zijn uitbetaald aan de leden van elke referentiegroep verrekend met de totale premies die na aftrek van de hierboven genoemde bedragen ten gunste van die referentiegroep overblijven. Op voorwaarde dat het bedrijf als geheel voldoet aan de wettelijke en kapitaalvereisten, zullen de resterende fondsen worden gedoneerd aan het goede doel waardoor die referentiegroep wordt gedefinieerd.

Herverzekering

Zoals hierboven vermeld, is een groot deel van wat wij met jouw premies doen het kopen van herverzekering. Wat is herverzekering? Dit is de manier waarop verzekeringsmaatschappijen de risico's afdekken waarvoor hun polishouders hen betalen om deze over te nemen. Zie het als een verzekering voor verzekeringsmaatschappijen. Ons herverzekeringsprogramma beschermt de Lemonade Insurance Company tegen grote individuele verliezen en opstapelingen van verliezen (zoals verliezen als gevolg van een orkaan). Stel dat we een claim betalen op grond van jouw polis en dat deze betaling is herverzekerd. Dan zou de herverzekeringsmaatschappij Lemonade Insurance N.V. vergoeden voor het geheel of een gedeelte van die betaling.

Rapporten

Onze advocaten willen dat je dit weet

Hoewel we de Giveback graag zouden willen garanderen, zou dit soms niet in het beste belang zijn van onze polishouders. Wanneer onze polishouders ons vandaag premies betalen, kopen ze een belofte van Lemonade Insurance N.V. om hen schadeloos te stellen in het geval ze in de toekomst gedekte verliezen lijden. Hoewel je vandaag een vaste prijs betaalt voor jouw polis, kunnen de toekomstige kosten voor Lemonade Insurance N.V. van haar belofte aan jou alleen maar worden geschat. Omdat het betalen van jouw claims onze belangrijkste taak is, is het mogelijk dat prijzen onvoldoende zullen zijn om de schadekosten te dekken, daarom moeten verzekeringsmaatschappijen zich aan strenge normen houden om ervoor te zorgen dat ze in de toekomst claims kunnen betalen. Bovendien hebben de directeuren van verzekeringsmaatschappijen, net als alle directeuren, een wettelijke zorgplicht om het bedrijf op een financieel verstandige manier te leiden. Als gevolg hiervan heeft de raad van bestuur van Lemonade Insurance N.V. de beoordelingsvrijheid om de gehele Giveback, een deel ervan of niets ervan te betalen.

Met andere woorden: de Giveback is geen aandeel van de winst van Lemonade als geheel; de Giveback is geen contractuele verplichting van Lemonade aan jou of aan enig goed doel; de Giveback is niet iets waarvoor je een belastingaftrek kunt claimen.

Toch is het onze bedoeling om de Giveback te doneren, en onze modellen suggereren dat we dit meestal ook kunnen doen.

download onze app

volg ons

Let op: deze definities veranderen niets aan de voorwaarden, uitzonderingen of beperkingen van de polissen die Lemonade uitgeeft. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van professioneel juridisch of financieel advies. We zullen ons best doen om deze termen actueel te houden, maar ze zullen niet altijd de huidige ontwikkelingen in de sector reflecteren. Je bent van harte welkom om de termen met bronvermelding te gebruiken (vrienden laten andere vrienden natuurlijk geen plagiaat plegen!). Lemonade Insurance N.V. is een schadeverzekeraar met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) met relatienummer R162036. Lemonade Insurance N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047353 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 73227420. Lemonade Insurance N.V. heeft Lemonade Agency B.V. aangesteld als haar gevolmachtigde agent voor de distributie van haar verzekeringsproducten. Lemonade Agency B.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12047085 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 75134454.

Help