Nalatigheid

Nalatigheid is een term die verzekeraars gebruiken om roekeloos gedrag te omschrijven met schade of letsel tot gevolg.

Team LemonadeTeam Lemonade

Nalatigheid is een term die verzekeraars gebruiken om roekeloos gedrag (of een ontzettend onlogische actie) te omschrijven met schade of letsel tot gevolg. Dit kan veroorzaakt zijn door jouzelf, iemand op jouw polisblad, of een wildvreemde.

Wat is nalatigheid?

Nalatigheid is eigenlijk advocatentaal voor: “je hebt er een potje van gemaakt”. Is er sprake van nalatigheid, dan concluderen verzekeraars veelal dat je niet op een manier hebt gehandeld waarop een redelijk handelend persoon dat zou doen indien deze met dezelfde situatie zou worden geconfronteerd. Gevolg → schade. Aan iets, of aan iemand. Dit kan voor jou gelden, maar ook voor anderen die zijn opgenomen in jouw polis, of een derde partij. 

Heb je geluk, dan kan het zo zijn dat een verzekeraar alsnog een deel van de kosten vergoedt. Zelfs als het dus (deels) jouw eigen fout is. Dit is wel volledig afhankelijk van je verzekering en hoe onoplettend je daadwerkelijk bent geweest. Ging je het huis uit en liet je de voordeur wagenwijd openstaan? Dan kun je er de klok op gelijk zetten dat iemand jouw splinternieuwe TV meeneemt en daar gaat jouw verzekeraar – helaas – niet (volledig) voor opdraaien. 

Samengevat: nalatigheid valt niet altijd onder de dekking van jouw verzekering. Vaak kiezen verzekeraars ervoor om dit soort gevallen per schadegeval te bekijken en te behandelen. Wil je voorkomen dat jouw claim wordt afgewezen wegens slordigheid of onoplettendheid? Vraag jezelf dan af of je er daadwerkelijk alles aan hebt gedaan om jouw spullen en de mensen om je heen goed te beschermen. Tot zover dat logischerwijs mogelijk is dan.

Grove nalatigheid en jouw dekking

Zoals we hierboven al hebben vermeld, houdt jouw verzekeraar er rekening mee hoe nalatig je daadwerkelijk was bij het indienen van een schadeclaim. Er zijn verschillende niveaus van onachtzaamheid die worden gebruikt om jouw aansprakelijkheid te bepalen. Yep, dat is verzekeringstaal voor welk percentage of bedrag je zelf moet gaan betalen. 

In sommige gevallen betekent nalatigheid simpelweg ‘vergeten om je fiets op slot te zetten op het station’ of ‘het laten liggen van je telefoon in de trein.’ Grove nalatigheid gaat iets verder dan dat: er is sprake van wild gedrag of opzettelijke ondermijning van je eigen of andermans spullen en veiligheid (en vice versa).

Voorbeeld:
Er zit een gaslek in jouw tuin, nabij het huis van de buren. Je weet hier al even van, maar besloot er niks aan te doen. Door wat voor reden dan ook ontbrandt dit, met als resultaat zware schade aan het huis van je buren. Ook in dit geval is de kans klein dat jouw verzekeraar ondersteuning gaat bieden in de vorm van een schadevergoeding. 

Andere voorbeelden van nalatigheid bij verzekeringen

Een aantal andere reële voorbeelden van onoplettendheid aan jouw kant, die stuk voor stuk als nalatigheid gekwalificeerd kunnen worden:

  • Het niet opvullen van gaten in jouw tuin, waardoor een bezoeker valt en zijn of haar been breekt.
  • Een flinke laag sneeuw laten liggen op jouw stoep of oprit, waardoor je buurman uitglijdt.
  • Geen professionele hulp bellen om een rotte boom weg te halen die over het hek van jouw buren hangt. In een storm valt deze om en veroorzaakt veel schade. 

Ons advies? Bekijk altijd goed je polis om je eigen aansprakelijkheid te bepalen en, niet geheel onbelangrijk, om te checken hoe jouw verzekeraar nalatigheid definieert.

Please note: Lemonade articles and other editorial content are meant for educational purposes only, and should not be relied upon instead of professional legal, insurance or financial advice. The content of these educational articles does not alter the terms, conditions, exclusions, or limitations of policies issued by Lemonade, which differ according to your state of residence. While we regularly review previously published content to ensure it is accurate and up-to-date, there may be instances in which legal conditions or policy details have changed since publication. Any hypothetical examples used in Lemonade editorial content are purely expositional. Hypothetical examples do not alter or bind Lemonade to any application of your insurance policy to the particular facts and circumstances of any actual claim.