Eigen gebrek

Eigen gebrek is schade die wordt veroorzaakt door het product zelf. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door slechte kwaliteit of slijtage.

Team LemonadeTeam Lemonade

Eigen gebrek is schade die wordt veroorzaakt door het product zelf. Dit kan gebeuren door slechte kwaliteit of door slijtage.

Wat verstaan verzekeraars onder eigen gebrek?

Schadeverzekeraars in Nederland, zoals je inboedel-, auto- en opstalverzekering, vergoeden vaak alleen schades die veroorzaakt worden door ‘van buiten komend onheil’. Dit zijn situaties die plotseling ontstaan en waar je zelf geen invloed op hebt zoals storm- of waterschade. Maar je inboedel kan ook beschadigd raken door iets in het product zelf. Denk bijvoorbeeld aan slijtage of slechte kwaliteit. Als dit gebeurt, wordt dit “eigen gebrek” genoemd.

Voorbeeld

Stel je bent je haar aan het drogen met je verouderde föhn en ineens ontstaat er kortsluiting in de föhn waardoor hij vlam vat . Je schrikt je natuurlijk dood, laat de föhn vallen en voor je het weet staat de hele kamer in brand. Je moet er niet aan denken natuurlijk, maar in zo een geval is de kortsluiting ontstaan door het product zelf en valt het dus onder eigen gebrek. De schade die als gevolg van de kortsluiting ontstaat (de brandschade aan je woning) wordt de gevolgschade genoemd.

Valt het eigen gebrek onder jouw dekking?

De schade die ontstaat door het eigen gebrek kan erg in de kosten oplopen. Daarom verzekeren de meeste inboedel- en opstalverzekeringen deze gevolgschade wel. Meestal is de schade aan de “boosdoener” zelf, die de schade heeft veroorzaakt, niet verzekerd (in bovenstaand voorbeeld krijg je dus geen vergoeding voor een nieuwe föhn). Maar de schade aan je woning, veroorzaakt door de föhn, zal wel verzekerd worden. 

Als je meer informatie nodig hebt of specifieke vragen hebt, neem dan contact op met je verzekeraar, of pak de voorwaarden van je verzekering er even bij.

Please note: Lemonade articles and other editorial content are meant for educational purposes only, and should not be relied upon instead of professional legal, insurance or financial advice. The content of these educational articles does not alter the terms, conditions, exclusions, or limitations of policies issued by Lemonade, which differ according to your state of residence. While we regularly review previously published content to ensure it is accurate and up-to-date, there may be instances in which legal conditions or policy details have changed since publication. Any hypothetical examples used in Lemonade editorial content are purely expositional. Hypothetical examples do not alter or bind Lemonade to any application of your insurance policy to the particular facts and circumstances of any actual claim.