Eigen gebrek

Eigen gebrek is schade die wordt veroorzaakt door het product zelf. Dit kan gebeuren door slechte kwaliteit of door slijtage.

Wat verstaan verzekeraars onder eigen gebrek?

Schadeverzekeraars in Nederland, zoals je inboedel-, auto- en opstalverzekering, vergoeden vaak alleen schades die veroorzaakt worden door ‘van buiten komend onheil’. Dit zijn situaties die plotseling ontstaan en waar je zelf geen invloed op hebt zoals storm- of waterschade. Maar je inboedel kan ook beschadigd raken door iets in het product zelf. Denk bijvoorbeeld aan slijtage of slechte kwaliteit. Als dit gebeurt, wordt dit “eigen gebrek” genoemd.

Voorbeeld

Stel je bent je haar aan het drogen met je verouderde föhn en ineens ontstaat er kortsluiting in de föhn waardoor hij vlam vat . Je schrikt je natuurlijk dood, laat de föhn vallen en voor je het weet staat de hele kamer in brand. Je moet er niet aan denken natuurlijk, maar in zo een geval is de kortsluiting ontstaan door het product zelf en valt het dus onder eigen gebrek. De schade die als gevolg van de kortsluiting ontstaat (de brandschade aan je woning) wordt de gevolgschade genoemd.

Valt het eigen gebrek onder jouw dekking?

De schade die ontstaat door het eigen gebrek kan erg in de kosten oplopen. Daarom verzekeren de meeste inboedel- en opstalverzekeringen deze gevolgschade wel. Meestal is de schade aan de “boosdoener” zelf, die de schade heeft veroorzaakt, niet verzekerd (in bovenstaand voorbeeld krijg je dus geen vergoeding voor een nieuwe föhn). Maar de schade aan je woning, veroorzaakt door de föhn, zal wel verzekerd worden. 

Als je meer informatie nodig hebt of specifieke vragen hebt, neem dan contact op met je verzekeraar, of pak de voorwaarden van je verzekering er even bij.

Let op: deze definities veranderen niets aan de voorwaarden, uitzonderingen of beperkingen van de polissen die Lemonade uitgeeft. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van professioneel juridisch of financieel advies. We zullen ons best doen om deze termen actueel te houden, maar ze zullen niet altijd de huidige ontwikkelingen in de sector reflecteren. Je bent van harte welkom om de termen met bronvermelding te gebruiken (vrienden laten andere vrienden natuurlijk geen plagiaat plegen!).

Lemonade Insurance N.V. is een schadeverzekeraar met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) met relatienummer R162036. Lemonade Insurance N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047353 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 73227420.

Lemonade Insurance N.V. heeft Lemonade Agency B.V. aangesteld als haar gevolmachtigde agent voor de distributie van haar verzekeringsproducten. Lemonade Agency B.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12047085 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 75134454.