Fraude

Pleeg je verzekeringsfraude? Dan betekent dit dat je eigenlijk met opzet jouw verzekeraar oplicht.

Team LemonadeTeam Lemonade

Misleid je met opzet een verzekeraar om er zelf (financieel) beter van te worden, dan is er sprake van fraude. 

Wat is (verzekerings-) fraude?

We gaan graag uit van het goede in de mens; juist als verzekeraar. Toch blijkt dit niet altijd mogelijk, want er is een kleine groep mensen die regelmatig fraude pleegt en misbruik maakt van dit vertrouwen, ook in Nederland. Dit noemen we verzekeringsfraude. Wat houdt deze vorm van fraude plegen nou precies in?

Pleeg je fraude, dan licht je eigenlijk bewust jouw verzekeraar op. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een veel te hoog schadebedrag door te geven bij het indienen van jouw claim, of door het onjuist invullen van informatie of persoonsgegevens bij het aanvragen van jouw verzekering. (Geen zorgen, heb je je naam verkeerd gespeld, dan zal een verzekeraar je niks kwalijk nemen 😉).

Alert zijn op verzekeringsfraude is nodig voor verzekeraars, want sommige mensen zijn in staat om het erg bont te maken. Zo zijn er in het verleden claims bij verzekeringsmaatschappijen ingediend voor operaties in niet-bestaande ziekenhuizen, of werd er bij het indienen van schadeclaims gebruikgemaakt van rampscenario foto’s, rechtstreeks van Google. Om die reden zetten verzekeraars veelal een speciaal fraudebeleid op en worden er teams ingezet, of zelfs een hele afdeling, met als enige doel het opsporen en onderzoeken van fraudulente claims en aanvragen. 

Wat wordt er onder fraude verstaan?

Verzekeraars hebben te maken met allerlei soorten fraude. Een aantal van de bekendste vormen van verzekeringsfraude zijn: 

 • Het onjuist aanvragen van de verzekering (zoals het bewust weglaten van belangrijke informatie)
 • Meer schade claimen dan er daadwerkelijk is
 • Een afgewezen schadeclaim nogmaals indienen met een ander verhaal
 • Het opzettelijk veroorzaken van schade zodat er een claim kan worden ingediend
 • Aangeven dat je schade hebt terwijl dit niet het geval is (zoals het kwijtraken van spullen)
 • Het verdraaien van belangrijke feiten 
 • Het veranderen van bedragen op nota’s 
 • Doen alsof je letsel hebt opgelopen, of dit overdrijven

Zoals je ziet zijn er dus best veel verschillende vormen waarop een verzekeraar kan worden misleid, de een creatiever dan de ander. Allen vallen ze onder dezelfde categorie: fraude.

De gevolgen van verzekeringsfraude

Het plegen van verzekeringsfraude is strafbaar. Hard, maar waar. Dat betekent niet dat bij elk klein vergrijp de verzekeraar linea recta naar de politie zal stappen om daar aangifte te doen en verdere vervolgstappen te ondernemen. Die kans is echter wel aanwezig; mochten verzekeraars ertoe besluiten, dan staan ze volledig in hun recht. Besluiten ze niet tot verdere vervolging, dan bestaat er nog zoiets als de ‘zwarte lijst’. 

Oei, ja. Er is dus een zwarte lijst onder verzekeraars. Sta je eenmaal te boek als fraudeur, dan kom je daar vrij lastig vanaf. De kans is dan groot dat verzekeraars je alleen tegen een extra hoge premie willen verzekeren, of zelfs helemaal niet. Je komt namelijk niet alleen bij de desbetreffende verzekeraar in dit beruchte frauderegister, maar bij de hele verzekeringsbranche. Dit gebeurt via de Stichting Centraal Informatie Systeem, ook wel CIS. De stichting CIS heeft een databank waarin ze alle verzekeringsgegevens bewaren die belangrijk zijn voor verzekeraars, dit kunnen dus ook wanbetalers zijn, of mensen met een crimineel verleden. Hier geregistreerd staan, dat wil je liever niet. 

Verder betaal je sinds 2016 bij verzekeringsfraude standaard een boete. Deze boete heeft een hoogte van € 532,- en is door het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen om stelselmatige fraude tegen te gaan en potentiële fraudeurs af te schrikken. 

Deze boete heeft iedereen die verzekeringsfraude pleegt dus sowieso aan zijn broek hangen.

Al met al niet mis dus, maar er zijn nóg een aantal andere maatregelen die een verzekeraar kan ondernemen zodra er is vastgesteld dat er fraude is gepleegd. Zoals: 

 • Het niet uitbetalen van de schadeclaim
 • Zelf laten betalen van de kosten van het onderzoek 
 • Alle lopende verzekeringen en contracten per direct stopzetten

Waarom fraude niet alleen voor een verzekeraar nadelig is

Vaak wordt het plegen van verzekeringsfraude, mits het gaat om kleinere bedragen, gezien als een redelijk onschuldig misdrijf. Zoals het opgeven van een extra camera wanneer er een inbraak is geweest in huis, of het lichtelijk overdrijven van de schade aan een auto na een ongeluk. Maar heb je er ooit over nagedacht dat ook jij, als verzekeringnemer, hieraan meebetaalt? Wordt er veelvuldig fraude gepleegd bij een verzekeraar, dan zal dit ertoe leiden dat de verzekeringspremies moet worden verhoogd. Toch zonde! 

Niet geheel onbelangrijk: hoe voorkom je fraude

Hoe voorkom je fraude lijkt misschien een gekke vraag, maar toch gaat het plegen van fraude niet altijd bewust. Daarom is het belangrijk om te allen tijde misverstanden en eventuele fraude risico’s te voorkomen. Snap je een vraag niet goed op het aanvraagformulier of heb je vraagtekens bij het indienen van een schadeclaim? Neem dan altijd contact met de klantenservice van jouw verzekeraar.  Zij helpen je graag met vragen en onduidelijkheden om fouten te voorkomen.

Heb je al een claim of aanvraag ingediend? Meld ook dan jouw twijfels bij de verzekeraar. Je kunt het beste zelf aan de bel trekken, in plaats van andersom.  

Please note: Lemonade articles and other editorial content are meant for educational purposes only, and should not be relied upon instead of professional legal, insurance or financial advice. The content of these educational articles does not alter the terms, conditions, exclusions, or limitations of policies issued by Lemonade, which differ according to your state of residence. While we regularly review previously published content to ensure it is accurate and up-to-date, there may be instances in which legal conditions or policy details have changed since publication. Any hypothetical examples used in Lemonade editorial content are purely expositional. Hypothetical examples do not alter or bind Lemonade to any application of your insurance policy to the particular facts and circumstances of any actual claim.