Ongevallenverzekering

Een (persoonlijke) ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid als je door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

Wat is een ongevallenverzekering?

Heb je twee linkerhanden? Of wil je gewoon graag goed verzekerd zijn in het geval je ooit onverhoopt letsel oploopt? Dan is het afsluiten van een ongevallenverzekering niet geheel onverstandig. Door middel van deze verzekering heb je recht op een financiële vergoeding in het geval je voor altijd invalide raakt of komt te overlijden. Wat er precies onder de ongevallenverzekering valt, daar komen we zo op terug.

Een ongevallenverzekering 101

Een ongeluk an sich kan een enorme impact hebben op je leven, maar heb je ooit nagedacht over de eventuele financiële gevolgen? Mocht je niet meer kunnen werken, of plots komen te overlijden; dan staat er aardig wat financiële rompslomp te wachten. Voor jou, of je nabestaanden. Met een ongevallenverzekering dek je jezelf hiertegen in. Raak je de hele of gedeeltelijke functie van een lichaamsdeel kwijt, dan heb je recht op een financiële vergoeding of uitkering. 

Let wel, je krijgt veelal niet het hele bedrag waarvoor je verzekerd bent vergoed. Hoe de hoogte van het uit te keren bedrag precies tot stand komt, is als volgt: veel verzekeraars werken met een rekensom, die rekening houdt met het percentage van de invaliditeit. Dit percentage dient door een medisch specialist te worden vastgesteld. 

‘Het percentage van je invaliditeit’ klinkt misschien gek, maar het is vrij makkelijk uit te leggen. Stel, je was betrokken bij een verkeersongeluk en bent als gevolg hiervan voor 35% invalide geraakt. Dan treedt vaak (een variant van) de volgende rekensom in werking om de hoogte van de uitkering te bepalen: 

(het verzekerde bedrag) x (het percentage van de invaliditeit)= het te vergoeden bedrag. 

Kom je te overlijden, dan wordt het maximale bedrag waartegen je bent verzekerd uitgekeerd aan jouw familie. 

Wat is een ongeval?

Een ongeluk zit een klein hoekje – dat weten we allemaal. Maar wat valt er verzekeringstechnisch onder de term ‘ongeval’?

Allereerst is het van belang dat het ongeval niet met opzet heeft plaatsgevonden, of een gevolg is van roekeloos gedrag. Een ongeval is een plotselinge gebeurtenis waardoor je gewond raakt of komt te overlijden. Dit kan zijn door verdrinking, vergiftiging, verstikking, bevriezing, verbranding, blikseminslag, ontwrichting, bloedvergiftiging, onvrijwillige uitdroging, verhongering, ongelukken in het verkeer – en zo nog vele andere omstandigheden waar je onvrijwillig in terecht bent gekomen. Nee, geen leuke dingen om over na te denken (daar zijn we het volledig mee eens), maar helaas wel noodzakelijk. 

Bij veel verzekeraars ben je standaard, overal ter wereld, verzekerd tegen invaliditeit naar aanleiding van een ongeval. Dus ook als je in het buitenland op vakantie bent (pfieuw!). Mocht overlijden niet standaard tot de dekking behoren, dan kun je je verzekering veelal uitbreiden. Dit kan er wel toe leiden dat de kosten van je maandelijkse premie iets oplopen.

En, niet geheel onbelangrijk, wat valt er niét onder een ongeval?

Heeft men eenmaal een ongevallenverzekering afgesloten, dan gaan ze ervan uit dat ze tegen elk type ongeval verzekerd zijn. Dat is helaas niet helemaal het geval. Veel verzekeraars keren namelijk niet of maar gedeeltelijk uit als ze vinden dat je zelf hebt bijgedragen aan het risico waardoor het ongeval heeft plaatsgevonden. 

Dit kan zijn door het innemen van drank of drugs, maar ook door het uitoefenen van een gevaarlijke sport of gevaarlijk beroep. Ben je bijvoorbeeld van plan om een berg te gaan beklimmen, parachute te gaan springen of gevaarlijk werk uit te voeren: dan is de kans groot dat de verzekeraar niet uitkeert. 

Omdat de exacte voorwaarden verschillen per verzekeraar, is het altijd verstandig om alle informatie op het polisblad goed na te lopen. Zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent.

Voor wie geldt een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering sluit je meestal niet alleen af voor jezelf, maar ook voor gezinsleden waar je mee in huis woont zoals je partner en kinderen. Ben je alleenstaand, dan geldt de verzekering vanzelfsprekend alleen voor jouzelf. Wil je jouw naasten graag meeverzekerd hebben? Dan is het van belang dat je dit aangeeft bij het afsluiten van jouw polis. Jouw medeverzekerden hebben dan, over het algemeen, dezelfde polisvoorwaarden als jij. 

Soms zijn er uitzonderingen in de polisvoorwaarden die zijn gebonden aan leeftijd en risicogroepen. Zorg er dus voor dat je deze wederom goed naloopt voor jezelf, en je gezin. 

Voor wie heeft een ongevallenverzekering nu écht nut?

Ben jij een echte doe-het-zelver, motormuis, of sport je fanatiek? Dan is een ongevallenverzekering waarschijnlijk iets voor jou. Je loopt dan namelijk een verhoogd risico op een ongeval. Dit geldt  ook voor mensen met een risicovol beroep. Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk voor iedereen die graag financiële zekerheid heeft – voor zichzelf, zijn gezin en eventuele nabestaanden – een verzekering om te overwegen. Check (zoals altijd) wel goed de dekking die wordt aangeboden per verzekeraar, deze kan variëren.  

Heb je naar aanleiding van deze informatie de juiste verzekering kunnen vinden? Top! Dan ben je vanaf dat moment gedekt tegen blijvende invaliditeit en plotseling overlijden en kunnen wij ‘s avonds, net zoals jij, iets beter slapen. 

Let op: deze definities veranderen niets aan de voorwaarden, uitzonderingen of beperkingen van de polissen die Lemonade uitgeeft. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van professioneel juridisch of financieel advies. We zullen ons best doen om deze termen actueel te houden, maar ze zullen niet altijd de huidige ontwikkelingen in de sector reflecteren. Je bent van harte welkom om de termen met bronvermelding te gebruiken (vrienden laten andere vrienden natuurlijk geen plagiaat plegen!).

Lemonade Insurance N.V. is een schadeverzekeraar met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) met relatienummer R162036. Lemonade Insurance N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047353 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 73227420.

Lemonade Insurance N.V. heeft Lemonade Agency B.V. aangesteld als haar gevolmachtigde agent voor de distributie van haar verzekeringsproducten. Lemonade Agency B.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12047085 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 75134454.